top of page

Hoe gaan we dat doen?

Onze visie:

 “Om anderen, agrarische ondernemers, te overtuigen dat de transitie naar regeneratieve landbouw een onderdeel is van een duurzame toekomst van de landbouwsector, moeten we aantonen dat het (financieel) mogelijk is. Op deze manier hebben we de grootste kans dat we anderen kunnen inspireren om ook om te gaan.”

Methode Schevic:

Wij gebruiken daartoe onderdelen van Agro-Forestry, Natuurinclusief, Voedselbos en Permacultuur zolang deze bijdragen aan: herstel van bodemleven en de van verhoging biodiversiteit in combinatie met een gezonde cashflow. We blijven hierin praktisch, nieuwsgierig en vooruitstrevend. 

 

Systeem:

De kern van de methode is dat het natuurlijke evenwicht zich hersteld door meerdere gewassen in meerdere lagen in het perceel te telen. Ziektes en plagen worden door de planten en dieren zelf in toom gehouden. Dit maakt dat het systeem geen externe toevoegingen zoals chemische bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest nodig heeft. Op langere termijn zal (pluim)vee ook een rol krijgen in ons systeem. 

 

Technologie:

Daarnaast zullen we ook technologie, die ons kan helpen om productiviteit tijdens oogsten te verhogen dan wel kosten te verlagen, toepassen zolang deze geen blijvende schade aanbrengt aan de natuur.  Voorbeelden voor ons ontwerp zijn o.a. Martin Crawford (Uk) en Mark Shepard (VS) van newforestfarm.us.

 

Ontwerp:

Om deze doelen te bereiken is er door Sjef van Dongen van Fruitzforlife uitgaande van een aantal criteria een voorstel voor een beplantingsplan gemaakt. Dit plan voorziet in een beplanting van 4 vegetatielagen: bodem, struik, halfstam en hoogstambomen en zal bestaan uit 40 -80 verschillende gewassen. 

De productiefunctie, wordt in het ontwerp ondersteund en versterkt met landschappelijke structuren en natuurwaarden (o.a. hagen en poelen) die weer goed zijn voor de biodiversiteit. Daarnaast wordt de productie in het plan gefaciliteerd door in makkelijk te oogsten stroken te planten, waarbij het ook mogelijk is om met lichte machines te werken die de arbeidsproductiviteit verhogen, en bodemverdichting te voorkomen.

 

‘Wij zetten de natuur aan het werk, en die vindt dat prima’

Waar we dit gaan doen lees je hier: "waar"

Regeneratieve landbouw”:

is een overkoepelende term voor een groep landbouwmethodes die mét de natuur, in plaats van ertegen, werkt. De focus ligt daarbij op het terugdraaien van ontbossing, het herstellen van aangetaste grond, het vergroten van biodiversiteit, het verbeteren van watercycli en het versterken van de vitaliteit van het gebied.

Het doel is om het gebied waarin wordt gewerkt terug te brengen naar de originele, gezonde staat.

Schermafbeelding 2020-06-04 om 15.29.37.
200529 Schevickhoven_aanzicht.jpg

Schevichoven als showcase voor PYMWYMIC.

Schevichoven is de plek waar je kan zien en ervaren hoe de innovatieve technologieën waar Pymwymic in investeert een rol spelen in de transitie naar een regeneratief voedselsysteem. We bouwen als het ware aan de boerderij van de toekomst. Met aandacht voor biodiversiteit, behoud van onze aarde en waardevolle technologie!

bottom of page