top of page

Bodemgezondheid

Eén van onze doelen is dat we op Schevichoven naar een zelfregulerend ecosysteem gaan. Dit op basis van een gezonde bodem en een rijke biodiversiteit. Het bio-dynamisch evenwicht leidt tot gronden waar zowel agrarische productie als de beleving van natuurwaarden tot hun recht komen. 

Hanneke.png

Hanneke Hietink - BodemWereld

Regeneratieve landbouw draait om de bodem. Een gezonde bodem biedt naast het van nature aanwezige moedermateriaal als zand, klei en organische stof ook biologie in de vorm van micro-organismen en schimmels. In een bodem die langjarig is geploegd, bemest en waarschijnlijk bespoten met pesticiden en/of herbiciden is deze bodembiologie vaak niet of nauwelijks meer aanwezig.

De hoeveelheid van uiteenlopende gewassen die op Schevichoven zijn aangeplant vraagt om aandacht voor de bodem. De bodem moet de planten voorzien van voedingsstoffen, moet hen weerbaar maken tegen plagen en ziekten en vervult een cruciale rol in de vochthuishouding door het opnemen, vasthouden en weer terug leveren van water.

 

Met de erkenning van het belang van de biologie is ook het onderzoek naar het herstel van bodembiologie in een stroomversnelling gekomen. Vandaar dat we op Schevichoven in samenwerking met Hanneke Hietink van BodemWereld, onderzoeken of we de ontwikkeling van een gezond mircobioom een zetje kunnen geven. We hopen hiermee te bereiken dat we sterkere gewassen kunnen laten groeien die minder last hebben van droogtestress, met meer opbrengst en een stevige weerstand tegen ziekten en plagen.

 

Het onderzoek is in januari 2022 opgezet in de nieuwe aanplant. Een aantal geselecteerde rijen is verdeeld in blokken. Om en om worden deze blokken ‘gevoerd’ met een cocktail van bodemorganismen zoals amoeben, nematoden en schimmels terwijl controlevakken in dezelfde rijen niet worden behandeld. De verwachting is dat we in de loop van het komend groeiseizoen de eerste resultaten van deze behandeling kunnen gaan waarnemen.

 

Wij houden jullie op de hoogte

Schermopname (85).png
bottom of page