top of page

Rendabel

Het moet financieel rendabel zijn, anders is het niet houdbaar en weinig reden tot kopiëren. Dit willen we bewerkstelligen door onder andere het planten in rijen waardoor machinaal oogsten haalbaar is, te kiezen voor de maximale opbrengst in voedingswaarde en gebruik te maken van de nieuwste technologieën. Zoals bijvoorbeeld kleine robots, (remote)sensing en lichte machines, die ons helpen om de productiviteit te verhogen, dan wel kosten te verlagen. Zolang deze technologie uiteraard geen blijvende schade aanbrengt aan de natuur. De rol van technologie in regeneratieve (herstellende) landbouw gaat de komende 10 jaar enorm toenemen.

Data

Alle werkzaamheden worden vastgelegd en dit brengen we vervolgens samen in ons dashboard. Dit is erg waardevol, hieruit kunnen we conclusies trekken maar ook voorspellingen doen. Door de diversiteit aan gewassen op een hectare, beoordelen we ieder gewas afzonderlijk op de m2 nauwkeurig. Dit geeft een beeld van de winstgevendheid van een gewas in het totale systeem.

Rendabel systeem

Rendabel systeem.png
bottom of page