top of page

Kennisdeling & Rondleiding

De 4de doelstelling is om onze kennis over het opzetten van een rendabele regeneratieve boerderij te delen en daarmee anderen te enthousiasmeren. Dat doen we door het organiseren van rondleidingen, workshops, informatiedagen en het geven van persoonlijk advies.

Informatiedagen

Ben jij een fruitteler, akkerbouwer, (melkveehouderEn wil jij concreet, praktisch en doelgericht informatie over regeneratieve landbouw?

Schrijf je dan in voor de eendaagse informatiedag voor jouw bedrijfstak.

Lees hieronder verder voor meer informatie....

Fruitteler

Informatiedag

Fruitteler

kuhn_ploeg_bovenover_en_tracks-_groenbemesterdag_j__tonjes.-detail.jpg

Informatiedag

Akkerbouwer

84cfcf5c-e605-4c5d-9a27-3819f1961838_hbmelkveehouderij.jpg

Want wat is regeneratieve landbouw? Waarom zou het je doen? Hoe kan je het inzetten? Is het rendabel? Allemaal vragen en begrippen die toelichting nodig hebben. Aan de hand van de ervaring die we tot nu toe hebben opgedaan beantwoorden we deze vragen voor elke doelgroep zo praktisch, doelgericht en concreet mogelijk in de programma’s die we opzetten.

 

Voor wie is deze kennisdeling?

De kennisdelingsprogramma’s zijn opgezet voor (agrarisch) ondernemers met toegang tot grond, die nieuwsgierig zijn naar een andere aanpak. Ervaring leert dat het prettig is om dit vrij specifiek te maken omdat elke ondernemer te maken heeft met eigen vraagstukken. Hierdoor zijn er voor zowel de fruittelers, melkveehouders, akkerbouwers als voor landgoedeigenaren en varkens- en pluimveehouders ieder een specifiek programma ontwikkeld.

 

Wat levert het op?

De programma’s leveren een (laagdrempelig) kijkje achter de schermen en informeren jou wat regeneratieve landbouw is en wat het voor jou kan betekenen. Aan de hand van voorbeelden en concrete cases lichten we toe hoe het werkt en wat het financiële model is wat er aan ten grondslag ligt. Ook nemen we je mee in de stappen die je zou kunnen zetten hoe verder te gaan.

 

Voor elke sector een specifiek programma

Voor alle programma’s geldt dat we de mogelijkheden samen met een expert en aan de hand van voorbeelden, zo praktisch en concreet mogelijk willen maken, onderbouwd met een financieel model. Voor elk agrarisch ondernemer ligt er echter wel een ander vraagstuk aan ten grondslag

Voor de fruitteler geldt dat ze in 2030 bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet meer mogen gebruiken….Voor hen gaan we o.a. dieper in op de vraag; Hoe creëer je een  weerbaarder systeem waardoor bestaande ziektes en plagen minder kans krijgen.

Voor de (melk)veehouder is het verlagen van de uitstoot van stikstof de vraag waar het om draait. Hoe kan je met de methodes van regeneratieve landbouw dit op een (rendabele wijze) voor elkaar krijgen.

Voor de akkerbouwer is de verarming van de grond een groot vraagstuk. Hoe kan je met rotatiegewassen en een polycultuur aan gewassen de bodem en het bodemleven herstellen.

bottom of page